Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

študentská stránka vo výstavbe !

pre oficiálnu stránku školy klikni na odkaz:

spojenask.edupage.org