Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení žiadaný na trhu práce

Najvyššie uplatnenie na trhu práce majú absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Tento študijný odbor podľa analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so sociálnymi partnermi patrí k 5 TOP odborom vzdelania s najvyššou priemernou hrubou Čítaj viac …