Učiteľ/ka SŠ – matematika, fyzika

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Aprobácia: Matematika, Fyzika

Termín nástupu 1.9.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.6.2021

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC, zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu, flexibilita, komunikatívnosť.

Vzdelanie: požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo fyzika – matematika

Ďalšie požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
– profesijný životopis,
– doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
– potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
– súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy

Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy
Ľ. Podjavorinskej 22
08005 Prešov
www.spojenaskola.sk
Kontaktná osoba:

Mgr. Ján Holub
0914203203, riaditel@spojenaskola.sk

zdieľaj na...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *