Odbor 2426K – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – hodnotenie absolventov a prognóza dopytu na trhu práce firmou TREXIMA

15 % absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ technického zamerania. Z absolventov roka 2019 boli ku koncu marca 2020 len dvaja nezamestnaní (zo 14 ekonomicky aktívnych), čo predstavuje mieru nezamestnanosti 14 %. Dvaja absolventi boli SZČO. Jeden absolvent pôsobil v Čítaj viac …