Tvorili sme haiku

V rámci Čitateľského maratónu sa žiaci III.F a IV.F zapojili do tejto milej akcie. V rámci hodín anglického jazyka si vyskúšali svoje sily v čítaní s porozumením z kníh série Harry Potter a okrem úloh čitateľskej gramotnosti sa prezentovali vlastnou tvorbou na tému ukážok z kníh vo forme Čítaj viac …