Odbor 2426K – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – hodnotenie absolventov a prognóza dopytu na trhu práce firmou TREXIMA

15 % absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ technického zamerania. Z absolventov roka 2019 boli ku koncu marca 2020 len dvaja nezamestnaní (zo 14 ekonomicky aktívnych), čo predstavuje mieru nezamestnanosti 14 %. Dvaja absolventi boli SZČO. Jeden absolvent pôsobil v Čítaj viac …

Predstavujeme našich absolventov – Mgr. Dominik KRIŽ

Roky štúdia na našej škole: 2006 – 2010 Študijný odbor: gymnázium Aké je Vaše súčasné profesionálne pôsobenie? Novinár – športový redaktor/moderátor/komentátor Ako si spomínate na štúdium na našej škole, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť? Na stredoškolské obdobie spomínam mimoriadne rád. Pochádzam z Čítaj viac …