Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení žiadaný na trhu práce

Najvyššie uplatnenie na trhu práce majú absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Tento študijný odbor podľa analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so sociálnymi partnermi patrí k 5 TOP odborom vzdelania s najvyššou priemernou hrubou Čítaj viac …

Obnovujeme prezenčné vzdelávanie

Oznamujeme Vám, že od 9. 2. 2021 (utorok) obnovujeme prezenčnú formu vzdelávania na našej škole pre žiakov 4. ročníka. Podmienkou prezenčného vzdelávania je negatívny test na COVID-19 plnoletého žiaka. Test platí 7 kalendárnych dní. Predvstupomdoškoly je potrebné na overenie splnenia podmienky negatívnehovýsledku vyplniť čestné vyhlásenie, Čítaj viac …

UPOZORNENIE

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci,na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19,  prerušujeme vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Nariaďujeme žiakom v maximálnej možnej Čítaj viac …