Obnovujeme prezenčné vzdelávanie

Oznamujeme Vám, že od 9. 2. 2021 (utorok) obnovujeme prezenčnú formu vzdelávania na našej škole pre žiakov 4. ročníka. Podmienkou prezenčného vzdelávania je negatívny test na COVID-19 plnoletého žiaka. Test platí 7 kalendárnych dní. Predvstupomdoškoly je potrebné na overenie splnenia podmienky negatívnehovýsledku vyplniť čestné vyhlásenie, Čítaj viac …