Členovia rady školy

predsedaPaedDr. Magdaléna Semanová
pedagogickí zamestnanciBc. Jaroslav Knap
PaedDr. Magdaléna Semanová
ostatní zamestnanciMgr. Erika Palášthyová
zástupcovia rodičovMarta Bugošová
Katarína Lehotská
Vladimír Macej
zástupca zriaďovateľaIng. Martin Fecko do 22.6. 2020
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. od 22.6.2020
PaedDr. Viera Leščáková
PhDr. Jozef Lukáč
zástupca stavovskej org.Ing. Vincent Paľo
zástupca žiakovMartin Bugoš
zdieľaj na...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter