O škole

Vitajte na stránkach Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove

 Spojená škola má 2 organizačné zložky:


1. stredná odborná škola technická

2. gymnázium

 • na strednej odbornej škole ponúkame 7 školských vzdelávacích programov
 • na gymnáziu ponúkame špeciálny program športová príprava
 • možnosť získať medzinárodný certifikát v našom skúšobnom centre OMEGA
 • Ministerstvo školstva SR udelilo našej škole diplom ŠKOLA ROKA 2005 za úspešné účinkovanie v celoštátnych aktivitách
 • Prešovský samosprávny kraj udelil našej škole  v roku 2009 a 2011 diplom za úspešnú športovú reprezentáciu NAJÚSPEŠNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA 
 • Prešovský samosprávny kraj udelil našej škole ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl
 • ponúkame možnosť výberu študijných odborov a zameraní
 • pristupujeme k študentom v spolupráci so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami
 • škola je orientovaná na informačné technológie
 • zapájame sa do národných a medzinárodných projektov
 • spolupracujeme s prosperujúcimi firmami
 • ponúkame možnosti športového využitia voľného času
  zdieľaj na...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter