O škole

 Spojená škola má 2 organizačné zložky:

1. stredná odborná škola technická

2. gymnázium

 • ponúkame možnosť výberu študijných odborov
 • na strednej odbornej škole ponúkame 7 školských vzdelávacích programov
 • absolventi nie sú klientmi úradu práce, ale sú v hľadáčiku zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a elektrotechniku
 • štúdium je prepojené s praktickým vyučovaním u zamestnávateľov, ponúkame duálne vzdelávanie – v kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu, praktické vyučovanie na nových CNC a klasických strojoch
 • v systéme duálneho vzdelávania je zapojených 17 firiem
 • škola je orientovaná na informačné technológie
 • na gymnáziu ponúkame špeciálny program športová príprava
 • Prešovský samosprávny kraj udelil našej škole ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl
 • pristupujeme k žiakom v spolupráci so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami
 • škola je oprávnená používať popri názve školy aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie
 • zapájame sa do národných a medzinárodných projektov, napr. projekt Erasmus+ – umožňuje žiakom aj učiteľom absolvovať kultúrno-pracovno-vzdelávacie pobyty v zahraničí, napr. vo Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Írsku
 • zapojili sme sa do projektu DigiS – stojíme pri zrode nových európskych vzdelávacích odborov v oblasti dronov a virtuálnej reality
 • ponúkame možnosti športového využitia voľného času

zdieľaj na...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter