Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Ján HOLUB

telefón:      0914 203 203

e-mail:        riaditel@spojenaskola.sk

Adresa:     Spojená škola

                   Ľ. Podjavorinskej 22

                   080 05 Prešov

 zivotopis.pdf

Zástupca pre všeobecnovzdelávacie predmety

Mgr. Iveta Šebová

telefón:     

e-mail:        zastupca@spojenaskola.sk

Zástupca pre teoretické odborné predmety

Ing. Mária Angelovičová

telefón:      0914 203 203

e-mail:        maria.angelovicova@spojenaskola.sk

Zástupca pre praktické vyučovanie

Ing. Ladislav Mišík, PhD.

telefón:      0903 639 667

e-mail:        ladislav.misik@spojenaskola.sk

zdieľaj na...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter