Misia, vízia a strategické ciele školy

„Škola, ktorá nás baví“

Misia školy

Zmyslom fungovania našej školy je vytvárať otvorené, spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu a rozvíja sa celá osobnosť žiaka aj učiteľa.

Chceme prispieť k rozvoju vzdelávania mladých ľudí s možnosťou otvorenej spolupráce s firmami v regióne, ktoré budú v sebe spájať:

 • kvalitu, 
 • odbornosť,
 • profesionalitu,
 • skúsenosť a zručnosť vo zvolenej profesii. 

Vízia

Vyššia kvalita absolventa pre život a prácu v 21. storočí, ktorý zahŕňa najmä: 

 • spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote, 
 • flexibilitu odborných kompetencií, 
 • dôslednosť a zodpovednosť pri riešení pracovných povinností,
 • samostatnosť pri práci,
 • samostatnosť riešenia bežných úloh,
 • manuálnu zručnosť v činnostiach konkrétneho odboru,
 • kreatívne myslenie,
 • schopnosť integrácie a adaptability,
 • prispôsobivosť v nových pracovných podmienkach,
 • sebadisciplína a mobilita,
 • pozitívny prístup k povinnostiam.

Strategické ciele školy

 • uplatňovať participatívnosť v riadení školy,
 • stimulácia tímovej spolupráce pedagógov a systematickej činnosti tímu rozvoja školy,
 • pravidelný monitoring a vyhodnocovanie plánov, cieľov a ich flexibilná modifikácia pri zmenách situácie, napr. formou zavedenia obchádzkových dní a diskusií s cieľom podporiť dosahovanie prioritných cieľov školy,
 • vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v škole,
 • vytváranie fungujúceho systému vnútorného vzdelávania pracovníkov školy,
 • priebežné hodnotenie a sebahodnotenie individuálnych rozvojových cieľov pedagógov,
 • napĺňaniu vízie prispieva najmä to, keď sú dôležité rozhodnutia aj riešenia denných problémov vždy v súlade s víziou školy. Každodenným rozhodovaním, dennými činnosťami sa buď približujeme k vízii, alebo sa od nej vzďaľujeme.
zdieľaj na...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter