Publikované:

14. 6. 2022 sme sa v Sabinove zúčastnili súťaže stredoškolákov v netradičných športových disciplínach s medzinárodnou účasťou. Družstvo chlapcov obsadilo pekné 5. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.