Záverečné skúšky

 

Záverečné skúšky

Praktická časť

od 12. 6. 2023 do  12. 6. 2023

Ústna časť

 od 19. 6. 2023 do  19. 6. 2023