Škola sa zapojila do projektu INFOVEK už v roku 1999. Boli sme úspešní už v jej prvej fáze a ako 48. škola na Slovensku sme boli vybavení výpočtovou technikou – 6 ks PC študentských staníc a prvý server. Najväčšiu radosť sme však mali s pripojenia do internetu. V roku 2004 sme s prostriedkov projektu boli dovybavení ďalšími 6 počítačmi.