Študenti SOUE v rámci projektu Leonardo da Vinci – mobility s názvom Inovácia odborného vzdelávania eletrotechnikov absolvovali odbornú stáž v Holandsku.Par­tnermi v projekte bola vzdelávacia inštitúcia KENTEQ Holandsko a stredná odborná škola EIC Eindoven Holandsko. Ćíslo projektu SK/01/A/F/PL-100074.