Spojená škola je partnerom pre projekt Leonardo da Vinci poľskej družobnej škole v Polianci v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010