Tento projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany členov inkluzívnych tímov.

 

Členovia inkluzívneho tímu:

  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia

 

 Cieľom projektu je:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Viac informácií: https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop