Od 1. januára 1996 je na Slovensku realizovaný holandsko – slovenský inovačný vzdelávací projekt OMEGA. Holandskú stranu reprezentuje Národný inštitút odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – VEV Nijkerk. Projekt OMEGA je určený na prehlbovanie odborných vedomostí v oblasti elektrotechniky pre malé a stredné podniky na Slovensku.

 

V novembri 1996 bolo pri SOU Elektrotechnickom otvorené skúšobné centrum OMEGA a od VEV v NIJKERKu sme získali akreditáciu vykonávať následujúce úrovne skúšok :

  • Montér elektrických priemyselných zariadení MBI
  • Prvý montér elektrických priemyselných zariadení EMBI
  • Montér priemyselnej elektroniky MIE
  • Prvý montér priemyselnej elektroniky EMIE

 

Každá z týchto skúšok je prísne časovo limitovaná. Kandidáti, ktorí úspešne absolvujú všetky čiastkové skúšky za danú oblasť resp. úroveň vzdelávania obdržia diplom, ktorý im umožňuje kvalifikovane pracovať v krajinách EÚ.

 

Kandidáti, ktorí nezložia skúšky, obdržia za každú úspešne absolvovanú čiastkovú skúšku certifikát. Neúspešné absolvované čiastkové skúšky je možné vykonať v najbližšom skúšobnom termíne a za potrebné absolvované skúšky za danú oblasť resp. úroveň vzdelávania získať diplom.

 

Skúšok MBI a EMBI sa môžu zúčastniť absolventi trojročného učebného odboru Elektromechanik, absolventi elektrotechnických študijných odborov so zameraním na silnoprúd, ale tiež aj majstri resp. pracujúci v silnoprúdových odboroch. Skúška MIE a EMIE je určená pre absolventov slaboprúdových odborov.