Úspešné projekty v rokoch 2005, 2007, 2008 a 2009

 

Športové aktivity

Konzumný spôsob života veľkej časti obyvateľstva, psychická náročnosť – stres, existenčné problémy, sedavé zamestnanie s využívaním najmodernejšej techniky, gemblerstvo, stúpajúca delikvencia mládeže, únik z reálneho života prostredníctvom alkoholu, omamných látok – to všetko charakterizuje súčasnú dobu u nás. Jednou z možných ciest riešenia neutešenej situácie je podpora a realizácia rekreačnej telesnej výchovy s využitím existujúcich telovýchovných zariadení a objektov. Práve táto situácia nás vedie k návrhu a realizácii projektu „Otvorená škola“.

 

Rozvoj rekreačného športu, kompenzácia jednostranného zaťaženia, podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom sprístupnenia telovýchovných objektov a športových ihrísk školy občanom a mládeži Prešova.

 

Program:

  • v priebehu voľných dní (soboty) spristupnený areál pre verejnosť zdarma
  • bazén – základný plavecký nácvik, plavecký výcvik, rekreačné plávanie,
  • posilňovňa – rozvoj kondičných schopnosti,
  • telocvičňa – turnaje vo volejbale, basketbale a malom futbale

 

Vonkajšie trávnaté a asfaltové ihrisko sprístupnené verejnosti počas celého roku.