Rekvalifikácia nezamestnaných na operátorov CNC strojov financovaný finančnými prostriedkami PHARE.