Spojená škola realizuje projekt – Zateplenie budov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove – v rámci operačného programu: Regionálny operačný program,
1.1 Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy ROP -1-1-2008/01.

Termín realizácie projektu: júl 2009 – jún 2010