Publikované:

Noví stravníci musia vyplniť zápisný lístok (v prílohe) a doručiť ho súkromnej školskej jedálne (e-mailom, osobne alebo môžete ho odovzdať triednemu učiteľovi).

Stravníci, ktorí už chodili na obedy, nemusia odovzdať zápisný lístok, len prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov sa môžu na obedy prihlásiť.

V septembri súkromná školská jedáleň neprihlasuje na obed automaticky.

V prípade ďalších informácií môžete kontaktovať súkromnú školskú jedáleň na telefónnom čísle 051 /77 111 01, 0911 984 609  alebo ssjpo@ssjpo.sk.