Výsledky prijímacieho konania 2023

Publikované:
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2679 K mechanik mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na: riaditel@spojenaskola.sk.