Publikované:

1. 2. 2024 začíname akreditovaný vzdelávací kurz Elektrotechnické minimum.

Prihlášku na kurz nájdete na: 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct8YQobNKA08_aH-BSVwHdjT2eF2Bdyi-mKE2xkcVaj6VUwA/viewform?pli=1

Po úspešnom ukončení kurzu sprostredkujeme získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti § 21 podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. 

Cena kurzu je 800 €.

Bližšie informácie:  Ing. Mária Angelovičová

                                    tel. kontakt: 0904 993 490

                                    email: maria.angelovicova@spojenaskola.sk