Ochrana osobných údajov

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

Meno: Mgr. Erika Palášthyová

Tel. kontakt: 051 77 05 288

e-mail: erika.palasthyova@spojenaskola.sk

Zásady ochrany osobných údajov:

Odvolanie súhlasu