Prečo sa oplatí študovať u nás

Na strednej odbornej škole ponúkame 4 atraktívne školské vzdelávacie programy z oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Ponúkame duálne vzdelávanie v kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu.

Prehrať video
0
pedagogických zamestnancov
0
otvorených tried
0
žiakov

Pozrite si
naše video

Spojená škola má 2 organizačné zložky:

1. stredná odborná škola technická

2. gymnázium

ponúkame možnosť výberu študijných odborov na strednej odbornej škole ponúkame 4 školské vzdelávacie programy ….

Školské programy

Na strednej odbornej škole ponúkame 4 atraktívne školské vzdelávacie programy z oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Chceš u nás študovať ?

programator

PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

Žiaci počas štúdia majú možnosť odbornej praxe vo firmách a oboznamovať sa s najnovšími technickými trendmi v odbore.

mechanik-elektro

MECHANIK MECHATRONIK

Nastavovanie a diagnostika obrábacích CNC strojov a automatických liniek, programovanie PLC automatov.

mechanik-pc

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Teoretická a praktická príprava z oblastí informačných technológií a počítačových sietí.

mechanik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Teoretická a praktická príprava z oblasti energetiky, výroby a prevádzky elektrických strojov a zariadení.

90 % ABSOLVENTOV OSTÁVA VO FIRMÁCH V REGIÓNE

Novinky

9. apríla 2024