Verejné obstarávanie

Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – univerzálna brúska s CNC riadením:​

VO_bruska.pdf

Súhrnné správy

 

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejný obstarávateľ  povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa.

Profil verejného obstarávateľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9772?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=37946765&obec=&month=&year=2018&text=