Maturitné skúšky

EČ a PFIČ

12. 3. 2024 – slovenský jazyk a literatúra

13. 3. 2024 – anglický jazyk

14. 3. 2024 – matematika

Praktická časť odbornej zložky:

od 13. 5. 2024 do  16. 5. 2024

Ústna forma internej časti:

 od 27. 05. 2024 do  31. 05. 2024

Úplné informácie o maturitnej skúške, jej externej a internej časti v školskom roku 2023/2024 nájdete na: www.nucem.sk