Maturitné škúšky

 

Maturitné škúšky

EČ a PFIČ

14. 3. 2023 – slovenský jazyk a literatúra

15. 3. 2023 – anglický jazyk

16. 3. 2023 – matematika

Praktická časť odbornej zložky:

od 15. 5. 2023 do  18. 5. 2023

Ústna forma internej časti:

 od 29. 05. 2023 do  02. 06. 2023

Úplné informácie o maturitnej skúške, jej externej a internej časti v školskom roku 2022/2023 nájdete na: www.nucem.sk