Rada školy

Predseda
Mgr. Erika Palášthyová

 

Pedagogickí zamestnanci
PaedDr. Peter Matús
Tomáš Ragančík

 

Ostatní zamestnanci

Mgr. Erika Palášthyová

Zástupcovia rodičov
Dušan Dvorský
Bc. Štefan Kondis

Mgr. Peter Javorský

 

Zástupca zriaďovateľa 
PaedDr. Viera Leščáková

RNDr. Zuzana Bednárová

JUDr. Richard Eliáš
Mgr. Miroslav Rokošný

 

 

Zástupca žiakov
Jakub Balog