O škole

Spojená škola sa strojárskemu a elektrotechnickému zameraniu venuje už 65 rokov. Dlhoročná tradícia, široké povedomie, veľký počet absolventov a nízka miera ich nezamestnanosti nás stavajú na popredné miesto zo škôl v regióne.

Škola dynamicky reaguje na potreby trhu a práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú trendy v priemysle. Absolventi nie sú klientmi úradu práce, ale sú v hľadáčiku spoločností zameraných na strojárstvo a elektrotechniku.

Ponúkame 4 atraktívne školské vzdelávacie programy z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Štúdium je prepojené s praxou – ponúkame duálne vzdelávanie – v kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu, praktické vyučovanie na nových CNC a klasických strojoch. Firmy zapojením sa do duálneho vzdelávania zamestnali už prvých absolventov.

Škola sa chytila šance pre vzdelávanie v oblasti dronov a virtuálnej reality a stojí pri zrode nových európskych vzdelávacích odborov. Spolu s Prešovskou regionálnou komorou SOPK sme sa zapojili do projektu DigiS.

Naše TOP:

 • vynikajúca kooperácia s výrobnými podnikmi a zamestnávateľmi
 • duálne vzdelávanie
 • odborná prax vo firmách
 • praktické vyučovanie na nových CNC a klasických strojoch
 • vynikajúca uplatniteľnosť absolventov
 • možnosť získať v elektrotechnických odboroch osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • vzdelávanie v oblasti dronov a virtuálnej reality
 • CISCO akadémia
 • Centrum odborného vzdelávania s akreditovaným vzdelávaním – Elektrotechnické minimum, Programovanie obrábacích CNC strojov, Obrábanie základnými konvenčnými metódami (sústruženie, frézovanie), Zváranie metódami MMA a MIG/MAG
 • podpora stredoškolských aktivít – Erasmus+, Ambasádorská škola, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
 • dlhodobé zapájanie sa do projektov
 • školský podporný tím – školský špeciálny pedagóg a školský psychológ