Študijné programy

2411 K mechanik nastavovač

 • odbor pre duálne vzdelávanie
 • príprava na povolanie v reálnych podmienkach
 • nastavovanie a programovanie obrábacích strojov a liniek, vrátane číslicovo riadených strojov s vymeniteľným riadiacim systémom
 • vyučovanie na CNC strojoch v odbornej učebni vybavenej výpočtovou technikou a simulačným programom WinNC (Sinumerik, Fanuc, Siemens, Heidenhain)
mechanik-nastavovac

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 • odbor pre duálne vzdelávanie
 • nastavovanie CNC strojov vrátane číslicovo riadených zváracích automatov a robotov
 • vyučovanie na CNC strojoch a priemyselných robotoch v odbornej učebni
 • vybavenie školskými trenažérmi a simulovanie procesov na najnovšom softvéri a hardvéri
 • úspešní absolventi rozširujú svoje odborné vedomosti na technických vysokých školách
 • žiaci počas štúdia majú možnosť odbornej praxe vo firmách a oboznamovať sa s najnovšími technickými trendmi v odbore
cnc-programator

2679 K mechanik mechatronik

 • odbor pre duálne vzdelávanie
 • riadenie strojov a liniek pomocou PLC
 • nastavovanie a diagnostika obrábacích CNC strojov a automatických liniek
 • programovanie PLC automatov
 • vyučovanie výpočtovej techniky, pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky a hydrauliky
 • možnosť vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení, čím získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • príprava na štúdium na vysoké školy technických odborov
 • možnosť štúdia mechatroniky na Technickej univerzite v Košiciach
 • štúdium na Fakulte výrobných technológií v Prešove
 • atraktívne ponuky zamestnania od renomovaných  firiem v oblastiach strojárstva, elektrotechniky a automobilového priemyslu
mechanik-mechatronik

2682 K mechanik počítačových sietí

 • teoretická a praktická príprava z oblastí informačných technológií a počítačových sietí
 • teoretická a praktická príprava zameraná na získanie vedomostí a odborných kompetencií z oblasti hardvéru a softvéru počítačov, informačných technológií, služieb a sietí
 • možnosť vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení, čím získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • možnosť štúdia informačných technológií na Technickej univerzite v Košiciach
 • po ukončení štúdia absolventi majú široké možnosti uplatnenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, počítačových sietí, pri údržbe počítačov a diagnostike softvérových a hardvérových problémov
mechanik-pc

2697 K mechanik elektrotechnik

 • teoretická a praktická príprava zameraná na práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení
 • teoretická a praktická príprava z oblasti energetiky, výroby a prevádzky elektrických strojov a zariadení
 • vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • príprava na štúdium na vysoké školy elektrotechnických odborov
 • atraktívne ponuky zamestnania od renomovaných firiem v oblastiach elektrotechniky a autoelektroniky
mechanik-elektrorechnik