Publikované:

Opäť aj tento rok sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Poďakovanie patrí tým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.