Publikované:

Pod  záštitou Ing. Rudolfa J. M. Bosaka, prezidenta spoločnosti – žiaci našej školy navštívili vernisáž výstavy s názvom Michal Bosak – európsko-americký filantrop a bankár, ktorou nás profesionálne odborne osobne sprevádzal Ing. Rudolf J. M. Bosak. Dozvedeli sme sa o živote a plánoch podnikateľa a finančníka. Prezreli sme si Bosákov dom, kde je dnes Knižnica P. O. Hviezdoslava. Budova v tvare pretiahnutého písmena U na prednej fasáde so skulptúrnou výzdobou bohýň Pokoj a Láska, Hojnosť, Sporivosť a Veda, pripomína etické hodnoty, ktoré sú aj dnes aktuálne. Žiaci 1. B s Mgr. Vaníkovou sa obohatili o nové vedomosti formou globálneho vyučovania.

Dňa 7. júna 2022 v Južnom parku v centre Prešova, pri príležitosti 115. výročia podpisu na dolárovkách 5,- 10,- a 20,- USD európsko-amerického filantropa a  bankára Michala Bosaka, 100. výročia prezentácie projektu Bosakovej banky (Bosakovho domu) v Prešove a 20. výročia založenia MICHAEL BOSAK SOCIETY New York, Praha, Prešov pripravila MICHAEL BOSAK SOCIETY New York, Praha, Prešov  vernisáž  o „Bosakovom meste“.

smart