Publikované:

Celoštátne kolo SOČ sa konalo nedávno (26. 4. – 27. 4. 2023) na SOŠ v Modre. SOČ je súťaž talentovaných stredoškolákov pri riešení technických problémov. Aj Šimon Petruš chcel uspieť so svojou prácou Elektrický motocykel. Porota mu nakoniec prisúdila 6. miesto, ktoré mu nezatienilo radosť z účasti na súťaži a stretnutí s priateľmi z iných škôl.

Šimon, ďakujeme za reprezentáciu školy!