Publikované:
Dňa 28. 9. 2023 sme sa zúčastnili národnej konferencie Digitálne vzdelávanie a príprava pre prax, v ktorej riaditeľ školy Mgr. Ján Holub prezentoval projekt #DiGiS, prínosy medzinárodnej spolupráce pre žiakov a učiteľov a predstavil výstupy projektu v rámci udržateľnosti. Konferencia bola zorganizovaná Svetovou bankou a Úradom Prešovského samosprávneho kraja a zúčastnili sa jej predseda PSK Milan Majerský, Ján Furman – riaditeľ odboru školstva PSK, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Stanislav Partila, Karol Jakubík – generálny riaditeľ sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR, Branislav Hadár – riaditeľ ŠIOV, mnohí riaditelia škôl, digitálni koordinátori na školách, zamestnávatelia.
Aj táto konferencia potvrdila, že digitalizácia na školách je nevyhnutná!