Publikované:

Európsky deň jazykov je jazykové podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe počas septembra pri príležitosti European Day of Languages. Tento deň sa oslavuje 26. septembra. Jedným z hlavných cieľov je podpora zachovania jazykovej rozmanitosti, nakoľko jazyková rozmanitosť je prvkom interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Naša škola aj tento rok sa aktívne zapojila do tohto jazykového podujatia prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

Výstava EURÓPA V OBRÁZKOCH  7 JAZYKOV, na ktorej boli jednotlivé krajiny prezentované prostredníctvom zaujímavých fotografií

TONGUE TWISTER –  počas tohto dňa si žiaci „lámali “jazyk na jazykolamoch, ktoré boli nielen v angličtine, ale aj v iných európskych jazykoch a nechýbali ani vedomostné súťaže o jednotlivých krajinách.

Naši žiaci si tento deň užili aj v duchu tvorivej a kreatívnej aktivity učiteliek jazykov, ktoré pripravili pre úspešných sladké prekvapenie. Chodby boli plné smiechu a zvedavosti, nakoľko čítanie jazykolamov a učenie sa zaujímavostí sa bez smiechu neobišlo.