Publikované:

Dňa 30. 5. 2022 sa 1.A a 2.E trieda zúčastnila exkurzie v Ružomberku, kde navštívili Katolícku univerzitu. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa informácie o nelátkovej závislosti (závislosť od internetu) s Mgr. Jurajom Holdošom – vyskúšať si, ako často využívame internet a žiaci, ktorí trávili najviac času mimo internetu získali aj drobnú odmenu.

Nahliadli sme do miestnosti, kde spoza jednosmerného skla žiaci Filozofickej fakulty pozorujú psychologické sedenia, zistili sme, na čo sa používa EEG Biofeedback a detektor lží. Neskôr sme si prezreli Univerzitnú knižnicu so žiakmi a doc. Mgr. Pavel Izrael nám ukázal aj štúdiá, kde sa nahrávajú zvukové, ale aj obrazové reportáže, ktoré slúžia ako práce študentov FF KU. Zúčastnili sme sa aj prednášky o sociálnych médiách a priblížili si, ako vedia byť médiá dobrými sluhami, ale i zlými pánmi.