Publikované:

Dňa 29. 11. 2023 sa žiaci 1. B triedy zúčastnili na exkurzii v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Prezreli si jej priestory, zoznámili sa so systémom výpožičiek aj službami knižnice. V druhej časti exkurzie navštívili Rómske centrum a získali nové informácie o rómskom holokauste prostredníctvom dokumentárneho filmu o zaisťovacích táboroch na Slovensku. Žiakom sa táto aktivita páčila, obohatili sa o nové poznatky aj dojmy.