Publikované:

Na našej škole už je tradíciou, že prváci prechádzajú tradičným rituálom prijímania do radu stredoškolákov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Školský parlament pre nich pripravil niekoľko úloh, ktorými všetci prešli úspešne – zabalzamovať svojho spolužiaka do 5 roliek toaletného papiera, preniesť pingpongovú loptičku na kávovej lyžičke pomedzi 5 spolužiakov, ukázať, ako drží spolu trieda „My sme jeden tím, jeden kolektív“, správne zatĺcť 21 klincov do označenia svojej triedy „Som v správnom odbore?! Na plnenie jednotlivých úloh dohliadali členovia Školského parlamentu. Najlepší v plnení úloh boli žiaci z 1. C triedy. 👍V závere prváci zložili sľub vernosti našej škole, a tak sa stali oficiálnymi žiakmi školy. 👏Veríme, že si tento deň užili a že si ho uchovajú v pamäti.