Publikované:
Na našej škole sa v týchto dňoch uskutočňujú workshopy o duševnom zdraví, ktoré žiakom 3. ročníka prišli sprostredkovať psychológovia z organizácie IPčko.
Témou workshopu bolo duševné zdravie a to, že je OK nebyť OK. Psychológovia z IPčka žiakom vysvetlili, kde môžu v prípade núdze hľadať pomoc, rozpoznať ľudí, ktorí potrebujú pomoc a v neposlednom rade pozitívne rozvíjať triednu klímu. Tiež ubezpečili žiakov, že vyhľadať pomoc, ak sa necítia OK je v poriadku. Prispeli tak k destigmatizácii duševných porúch v spoločnosti.