Publikované:

14. 4. 2023 sme sa zúčastnili 18. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan, kde sme si overili naše vedomosti z rôznych oblastí Európskej únie – Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie.

Našu školu zastupovali Lukas Blahút (II.C), Michael Šitanyi ( II.C) a Ľubomir Baran (III.C). Chlapci sa umiestnili na 6. mieste.  Chlapcom za reprezentáciu školy ďakujeme .