Publikované:
V dňoch 19. – 20. 10. sa 42 žiakov 2. A, 2. B, 2. D a 3. A triedy spolu s učiteľmi Ing. Kubicovou, Mgr. Novotným, Ing. Vitikáč Bateškovou, PhD. zúčastnili exkurzie v Bratislave.
Prvý deň žiaci navštívili Duálnu akadémiu v Devínskej Novej Vsi, kde si prešli priestory odborného a všeobecného vzdelávania. Žiaci mali možnosť vidieť učebne s robotmi KUKA, CNC obrábacími strojmi, učebne silnoprúdu, simulácie automatizovaných, výrobných procesov a mnoho ďalších.
Na druhý deň v závode Volkswagen Slovakia navštívili výrobné haly – lisovňu, karosáreň a agregátnu halu. Žiaci sa stali súčasťou živého výrobného procesu, kde museli dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá. Videli, ako vzniká z „plechu“ reálne auto, ktoré neskôr opúšťa brány spoločnosti. Získali tak ucelený prehľad fungovania techniky, technológií, automatizácie, a to priamo v praxi.
Mnohí žiaci pochopili, že strojárske odbory sú dôvodom pre štúdium, pretože strojárstvo práve v našom regióne prevláda.