Publikované:

Dňa 19. 1. 2023 sa náš žiak Erik Nemergut zo 4. F triedy zúčastnil okresného kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D – odborné školy. 

Erik obsadil pekné 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.