Publikované:
26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.
Aj naša škola si pripomenula tento deň výstavou, kde žiaci diskutovali s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, ale aj o možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Prezentovali sme žiakom niekoľko cudzích jazykov, vedomosti o reáliách krajín EÚ si testovali v kvízoch, ktoré boli pripravené v tabletoch. Zručnosti prezentovali vo vytvorených miniatúrach známych stavieb a v príprave tradičných pochutín. Anglický čaj, belgická čokoláda, talianska pizza, či slovenský chlieb so soľou boli viac ako učebnica.
Aj tento rok to bola opäť vydarená akcia!👏 Ďakujeme!👍