Publikované:

Noví stravníci:

1. musia vyplniť zápisný lístok, ktorý môžu odovzdať triednemu učiteľovi  alebo  zaslať elektronicky na ssjpo@ssjpo.sk, obratom im pošleme prihlasovacie údaje,

2. uhradiť výšku stravného,

3. po pripísaní platby na stravovací účet, sa musí stravník prihlásiť na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september individuálne prostredníctvom našej webovej stránky www.stravnici.sk.

Stravníci, ktorí sa už stravovali v našej jedálni: po prihlásení na našu  stránku www.stravnici.sk, je potrebné odkliknúť  „súhlas“ a následne si stravník musí prihlásiť obedy individuálne na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september , resp.  nás môžete kontaktovať na t. č. 051/77 111 01 alebo emailom ssjpo@ssjpo.sk

zápisný lístok: zápisný lístok