Publikované:
Oslobodenie Prešova 19. 1. 1945 sa uskutočnilo bez boja, nepadol takmer jediný výstrel. Krátko po oslobodení 24. 1. 1945 zvolal národný výbor veľkú manifestáciu, ktorá bola vyjadrením vďaky osloboditeľov a výrazom odhodlania za národnú slobodu a demokratického občianstva. Vďační Solivarčania postavili pamätník, ktorý sme s etikármi navštívili.