Na základe výzvy MŠ SR na predkladanie projektov – Jazykové laboratória pre základné a stredné školy 2006 – sa Spojená škola s projektom Modernizácia vyučovania cudzích jazykov – umiestnila na prvom mieste v Prešovskom Prešovskom samosprávnom kraji.