Na základe výzvy MŠ SR na predkladanie projektov – Jazykové laboratória pre základné a stredné školy 2007 – Spojená škola s projektom Informačno-komunikačné technológie v edukačnom procese cudzích jazykov na Spojenej školeuspela a umiestnila sa medzi školami, ktoré boli finančne podporené MŠ SR.