Otvorená škola – výzva vypísaná MŠ SR na rok 2007 pre zvýšenie IKT do vyučovacieho procesu. Na túto výzvu Spojená škola sa prihlasila s projektom IKT v odborných predmetoch a na edukačnej web stránke SOUE Projekt bol vyhodnotený ako výborný a bol finančne podporený MŠ SR.